مهاجرت و سینمای ایران | فهیم: سینمای مهاجرت امروز ما وطن فروشی هست- اخبار فرهنگی – اخبار تسنیم

به گفته خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا، مساله مهاجرت درون سینمای ایران و جهان پدیده‌ای هست که مدت وقت‌ها سوژه فیلمسازان بوده هست. این مساله درون سینمای کشور ما درون چهار دهه انقلاب دارای فراز و فرود بوده هست. دورانی این مساله بدون نقدهای تند و تیز همراه بوده هست ولی درون یک دهه گذشته به دلیل نوع رویکرد کلیپ و فیلمساز نقدها جدی به مساله مهاجرت وارد هست. اوج مساله مهاجرت درون سینمای کشور ما برمی‌گردد به کلیپ «جدایی نادر از سیمین» که با همین نگاه توانست ازبرای نخستین دفعه جایزه اسکار را درون قسمت کلیپ‌های خارجی از آن خود کند. امروز نیز سینمای ما سرشار از کلیپ‌هایی هست که درون خارج از کشور ساخته می‌شود و یا درمورد مهاجرت به طرق مختلف هست. این مساله با اهمیت سیاسی و اجتماعی که دارای پس امنیتی و کلان هست درون مصاحبه ذیل با محمدتقی فهیم منتقد سینما وضع شناسی و تبیین شده هست. درون گفتگوهای دیگری نیز این پرونده را دنبال خواهیم کرد.

نخستین دفعه نگاه مهاجرت از روستا به شهر هست

اقای فهیم آیا مهاجرت درون سینمای ایران با یک تم و مضمون از ابتدا همراه بوده هست؟ درصورتیکه بخواهیم آن را وضع شناسی کنیم به چه صورت خواهد بود؟

مساله مهاجرت مساله امروز و روز گذشته سینما نیست بلکه همواره به عنوان یک موضوع جذاب درون سینما ازبرای فیلمسازان مطرح بوده هست. از همان ابتدای شکل گیری سینما درون کشور ما به این موضوع پرداخته شده هست. مهاجرت درون فیلمفارسی مهاجرت از روستا به شهرها بود مانند کلیپ مجید محسنی با نام «پرستوها به لانه برمی‌گردند». این دست کلیپ‌ها دارای تضاد و پارادوکس فرهنگ‌ها و رفتارها بود که از جذابیت خاصی برخوردار بود. بنابراین مهاجرت محتص الان سینمای ما نیست و چیزی نیست که درون یک دهه گذشته تازه مطرح شده باشد. درون سینمای ایران هم تنها نیست بلکه درون تمام سینمای دنیا مساله مهاجرت وجود دارد یکی از نمونه‌های معروف کلاسیک آن کلیپ «برباد رفته» هست.

البته اگرچه که نفس مهاجرت مورد مذمت نیست ولی زمانی که درون سینما می‌آید به دلیل دفعه فرهنگی و خاصی که پیدا می‌کند دارای اهمیت می‌شود و باید مورد تحقیق قرار گیرد. ضمنا شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نوع نگاه دولت‌ها و حاکمیت‌ها سبب می‌شود که شیوه نوع نگاه به مهاجرت تغییر کند.

زمانی که کلیپ «مرد آفتابی» ساخته شد  دهه ۷۰ هست زمانی که دوران طلایی سینمای گلخانه‌ای ما از آن یاد می‌شود؛ دورانی که درون آن کلیپ‌ها سفارش داده می‌شد و سینما هدایت می‌شد به سمتی که به نفع سفارش دهنده باشد. سینما درون آن دوران سینمای تاحدودی مطلوب ما هست که درون آن حداقل کلیپ‌ها دارای مسائل ناهنجار کمتری هست. درون همین دوران نگاه به مهاجرت هم نگاه منفی مذمومی نیست؛ درمورد مسافرت به کشورهای خارجی ازبرای کار به دلیل مشکلات اشتغال و کاری هست نه وطن فروشی. درون همین کلیپ  آخر مفهومی و پیام‌داری هست دال بر آنکه شما با مسافرت به کشوری مانند ژاپن به مدینه فاضله خودتان دست پیدا نمی‌کنید. درصورتیکه شما به نتیجه مطلوب خود درون ایران نرسیدید قطعا ژاپن یا دگیر کشورهای خارجی مقصد خوبی نخواهد بود. لذا کلیپ نهایتا درون چارچوب درستی قرار می‌گیرد.

مهاجرت درون سینمای روشنفکری مبدا را جهنم نشان می‌دهد

ولی درکنار این سینمایی درون حال رشد کردن هست که از آن با عنوان سینمای جشنواره‌ای و هنری و شبه روشنفکری یاد می‌شود که درون آن مساله مهاجرت پیرو جریانات حاکم بر جهان هست. کلیپ‌هایی که درون آن مبدا را جهنم نشان می‌دهند و مقصد را بهشت. این نگاه درون سینمای روشنفکری ما رشد می‌کند نه درون سینمای بدنه و گلخانه‌ای ما که فارابی به آن جهت می‌داد. این دست از آثار کلیپ‌هایی هست که از آن به کلیپ‌های وطن فروشانه یاد می‌کنیم. چراکه به طور معلوم آنان کلیپ‌هایی را نشان می‌دهند که درون آن ایران جای زندگی نیست. این نگرش چیزی هست که رسما آمریکا و جشنواره‌های غربی از ما می‌خواهند و قبل از برپایی جشنواره‌ها موضوعات خودشان را درون محافل شخصی خودشان بیان و این خط را حاکم می‌کنند.

ازبرای همین فیلمساز دچار نگاه اگزوتیک می‌شود و بجای اینکه به مهاجرت نگاه بومی و درستی داشته باشد نگاه مطلوب و دلخواه مدیران جشنواره را دارد. البته این خط دهی به طور علنا و خیلی مستقیم نخواهد بود بلکه به نوعی درون گفتمان و مراودات خود برخورد می‌کنند که فیلمساز می‌فهمد که چه فیلمی از وی می‌خواهند؟

البته این موضوع تنها درمورد ایران نیست بلکه هر ساله از میان نزدیک به ۸۰ فیلمی که به قسمت خارجی زبان اسکار مسیر پیدا می‌کند و پنج‌تای آن نامزد می‌شود می‌بینید که سه تای آن درمورد مهاجرت هست. درون سال گذشته کلیپ «جنگ سرد» ساخت لهستان که درمورد مهاجرت به غرب از لهستان، کلیپ «هرگز رویت را از من برمگردان» که درمورد مهاجرت از آلمان شرقی به غرب و جامعه باز هست و کلیپ «کفرناحوم» از لبنان که باز به موضوع مهاجرت می‌پردازد.

پس تغییر رویکرد به جهنم نمایی داخل کشور نگاهی هست که درون سینمای تازه با موضوع مهاجرت رخ می‌دهد. درون تمام کلیپ‌هایی که به غرب ارسال می شود مشهود هست خصوصا درمورد فروپاشی بلوک شرق و جنگ سرد چه درون وقت خودش و پس به مرور به سینمای کشورهای درون حال توسعه و آسیایی منتقل شد. مانند افغانستان و کلیپ «بادبادک باز» که درون اسکار هم نامزد شد و باز به مساله مهاجرت می‌پردازد.

ازبرای همین درون جمع بندی صحبت‌هایم باید بگویم که نقطعه عطف، فراز یا فرود سینمای ایران درون ۴۰ سال گذشته خودش مهاجرت با نفی نقطه مبدا هست. درون تمام این کلیپ‌ها نمی‌بینیم که مسافرت ازبرای کار یا ازبرای  ره‌آورد تکنیک، علم یا دستاورد علمی باشد که به منافع ملی ما کمک کند. درون دو دهه اول بیشتر مهاجرت ازبرای کار یا بحث فرار مغزها هست ولی درون دو دهه پس بیشتر به سمت تابعیت و مقیم شدن می‌رود.

ملاک انتخاب کلیپ ازبرای اسکار از اروپا ارزش‌های هنری و فرهنگی ملت هست

رویکرد کشورهای توسعه یافته غربی مانند فرانسه و انگلیس نسبت به مساله مهاجرت و اسکار چگونه هست؟ آیا آنها نیز درون تلاش ازبرای گرفتن جوایز خارجی هستند؟

قبل از اینکه بخواهم وارد این مساله بشوم باید این نکته را بگویم که خیلی کمتر می‌شود که کلیپ‌هایی از غرب با مضمون مهاجرت ساخته شود، کلیپ‌هایی هم که با موضوع بازگشت از غرب به وطن ساخته شود نیز محلی از اعراب ازبرای جشنواره‌ها ندارد مثل کلیپ «مینای شهر خواموش» آقای امیر شهاب رضویان؛ این دست آثار نه تنها برنده و نامزد نمی‌شوند بلکه اساسا پذیرش هم نمی‌شوند. کلیپ‌های بسیار زیادی درون دهه ۷۰ و ۸۰ از ایران رفت درون پی اپیدمی مرحوم عباس کیارستمی که واقعا کل قصه آن یک خط نیست مانند فیلمی که داستانش درمورد بچه‌ای بود که قرار هست تا ازبرای شیشه شکسته خانه خود درون روستا یک شیشه را از یک شهر دیگر بخرد و ازبرای اینکه آن شیشه را از پایین تپه به بالا ببرد یک ربع کلیپ صرف آن می‌شود. طبیعتا غربی‌ها از اینکه چنین فیلمی ساخته می‌شود که درون آن کشوری را نشان می‌دهد که شیشه هم نمی‌شود پیدا کرد خوششان می‌آمد نه اینکه مهاجرتی را نشان بدهد که سمت می‌رود و به کشور خود برمی‌گردد.

مشکل دیگر هم این هست که ما سینمای ملی نداریم که به این موضوعات بپردازد چون خود مردم ما دوست دارند تا درون صورت تحقیق و نگاه درست به این مسائل با آن همذات پنداری کنند. ولی اساسا مخاطب کلیپ‌های این سبکی خارجی‌ها هستند و باید به شکل‌ای ساخته شود که آنان بپسندند. مخاطب غربی از اینکه درون این بلبشوی کلیپ درون جایی زندگی می‌‌کند که احساس بهشت می‌کند را دوست دارد.

ولی زمانی که فیلمی از خود غرب به آمریکا و اسکار فرستاده می‌شود دیگر نگاه مثل کلیپ‌های ما را ندارد آنان دنبال معرفی کلیپ مطلوب فرهنگ و اخلاق و تاریخ خود به آنجا هستند. کلیپ «زندگی زیبا هست» درست همراه کلیپ «بچه‌های آسمان» آقای مجید مجیدی درون قسمت اسکار خارجی زبان آن سال قرار گرفت. این کلیپ برنده اسکار شد ولی قصه و تم آن چیست؟ قصه یک مرد یهودی اروپایی با گیم روبرتو بنینی که توسط آلمان نازی از خانواده‌اش جدا می‌شود ولی امید زندگی را درون این شرایط از دست نمی‌دهد. ولی آیا یک کلیپ مانند کلیپ «جدایی نادر از سیمین» ازبرای اسکار از فرانسه یا انگلیس ارسال می‌شد باز هم جایزه اسکار دریافت می‌کرد؟

به قول یکی از فعالین فرهنگی ما انقدر که مخاطبین کن و برلین جاده ساوه و حاشیه تهران را می‌شناسند مردم خود ما نمی‌شناسند. چون کلیپ دیگر اسکاری ما به این معنی کلیپ «بدون تاریخ بدون امضا» هم درون همان حال و هوای حاشیه تهران روایت می‌شود و باز قصه مردم بدخت و بیچاره‌ای که نان ندارند بخورند. سال قبل فرانسه کلیپ نامزد نخل طلای خود را که درمورد گدار هست را به اسکار نمی‌فرستد بلکه فیلمی را میفرستد که درمورد جنگ دوم جهانی و دربردارنده ارزش‌های هنری فرانسه هست و حتی درصورتیکه درون اسکار هم برنده نشود با اهمیت نیست چون می‌دانند که این کلیپ به عنوان نماینده فرانسه درون کشورهای آنجا نمایش داده می‌شود و پیام و حرف ملت فرانسه را می‌زند.

علاوه بر اینها جشنواره‌های فراوانی وجود دارد درون آسیا که اساسا جریان ساز نیستند. ما جشنواره‌های مهمی داریم که جریان ساز هستند و ما هم کلیپ‌های خودمان را درون این جشنواره‌ها فرستادیم و دیده شده هست. جشنواره حیدرآباد هند یا فلان جشنواره درون مسکو و… دارای اهمیت نیست ما هم زمانی که به جشنواره‌ها کلیپ ارسال می‌کنیم باید به این بپردازیم که فیلمی را بفرستیم که حرف ما را بزند و نمانیده فرهنگی کشور ما باشد.

جشنوراه‌هایکوچک خارجی ازبرای پر کردن رزومه هست

ولی بعضی از این کلیپ‌ها که ارسال می‌کنیم حتی درون جشنوراه‌های داخلی ما نیز نامزد هم نشده‌اند ولی درون آن جشنواره‌ها برنده جوایز می‌شوند؛ بیشتر این کلیپ‌ها ازبرای گرفتن جوایز و پرکردن رزومه به آنجا مسافرت می‌کنند. بنابراین جشنواره ها همه یک فرصت هستند مشروط به این که ما چه فیلمی را بفرستیم. درصورتیکه تنها دنبال این هستیم که جایزه بگیریم پس باید بپذیریم که راهبردهای آن جشنواره را پذیرفتیم. ولی درصورتیکه بگوییم با اهمیت نیست که حتما جایزه را ببریم ولی ازبرای بیان ارزش‌های ملت و مملکت خودمان کلیپ را به جشنوراه بفرستیم آنوقت هست که از فرصت جشنوراه به درستی استفاده کردن کرده‌ایم.

این مطلب را هم درون سری قبلی «هفت» به عنوان منتقد درون ملاقات با هیئتی که کلیپ اسکار را انتخاب کردندگفتم که آقایان درون انتخاب کلیپ می‌نشینند و فیلمی را انتخاب می‌کنند که مولفه و ویژگی‌های مورد پسند اسکار را داشته باشد.

مهاجرت درون آمریکا از منظر سیاست‌های ملی آنجا هست که هالیوود به درستی درون خدمت ارزش‌های آنان قرار دارد. نگاهی که آنان به مهاجرت دارند نگاهی هست که ترامپ دارد، بحث خطر مهاجرت از کشورهای دیگر مثل مکزیک و دیوار کشی هست. هیچ وقت کلیپ را اینگونه نمی سازد که مثلا از کشور خودش ناراضی هست و مهاجرت می‌کند و آنجایی هم که مهاجرت را وارد درام می‌کند زمانی هست که مجرمی خلاف کرده و از آمریکا فرار کرده هست که درون این حالت هم باز یک زیرکی دیگر می‌کند که کشورهای دیگر را محل تجمع خلافکاران معرفی‌ می‌کند و کشور خودش را که دنبال خلافکاران هست کشور قانون معرفی می‌کند.

اتفاق بد دیگری که درون سینمای ما افتاده این هست که مساله مهاجرت وارد سینمای عامه پسند ما شده هست و سینمای کمدی ما دارای مهاجرت و تولید درون خارج از کشور هست. همین تولید و گیم بازیگران درون خارج از کشور خودش به شکل‌ای تبلیغ مهاجرت هست که مرتب درون این چند سال گذشته درون حال تولید و ساخت هست. پس باید به وجود جریانی که سینمای ما را به سمت مهاجرت و بسط مولفه‌هایی که مخالف صددرصد ارزش‌های ایرانی و اسلامی هست اعتراف کرد. راهبردهایی که دقیقا درون حال انهدام کانون خانواده هست و جوانان را رسما از ازدواج و زندگی درون داخل نهی می‌کند.

از مدیر سینمایی که خارج زندگی کرده هست چه انتظاری می‌توان داشت؟

میان مدیران سینمایی و هنرمندان کدام یک نقش مهمتری درون ایجاد سینمای ضدمهاجرت دارند؟ ازبرای مقابله با این نگاه باید چه رویکردی اتخاذ شود؟

نقش مدیران و نگاه استراتژیک آنان بسیار با اهمیت هست که اکثرا به آن توجهی ندارند. از سوی دیگر بسیاری از مدیران کشور ما سیاسی هستند و نقش‌ آفرین فرهنگی قدرت‌مندی نبودند. یا مثلا مشاغل دیگری را داشتند و یا یک دیپلمات درون کشور خارجی بوده هست و درون آنجا زندگی کرده و پس شده هست مدیر سینمایی کشور، درون این صورت از وی نباید انتظار داشت که به کلیپ‌هایی بها ندهد که درون مسیر توجه به کشورهای غربی و خارجی که وی درون آنجا زندگی کرده هست.

جمع همه مولفه‌های با اهمیت درون یک مدیر سینمایی اساسا تاحدی مشکل هست اینکه هم مومن و انقلابی باشد و هم سواد سینمایی کامل داشته باشد. ولی درون هر حال نقش اصلی را خود مدیران سینمایی ایفا می‌کنند و نقش بعدی را هنرمندان که دیدگاه‌های گوناگونی دارند. یکبار پدیده مهاجرت را آقای حاتمی‌کیا درون کلیپ گیرا و جذاب «ارتفاع پست» می‌سازد و یکبار هم آقای فرهادی درون کلیپ «جدایی نادر از سیمین».

ما ازبرای مقابله با این پدیده باید به صورت ایجابی کلیپ درمورد زندگی و امیدآفرینی درون کشور بسازیم و ازسوی دیگر نگاهی داشته باشیم به مهاجرینی که به خارج از کشور مسافرت کرده‌اند و اینکه زندگی آنان درون آن دیار به دچار چه مشکلاتی شده هست. یا مثلا زندگی خود هنرمندانی را که به خارج از کشور مسافرت کرده‌اند را به صورت مستند و سینمایی بسازیم و بگوییم که آیا واقعا توانستند به فعالیت‌هایشان درون خارج از کشور ادامه بدهند؟ به قول کیارستمی که از وی درمورد خروج و مهاجرت سوال شد گفت که یک درخت بزرگ را درصورتیکه برداریم و درون محیط دیگر بکاریم شاید باز ادامه حیات بدهد ولی دیگر آن میوه‌ها قبلی را نخواهد داد و عقیم می شود.

مصاحبه از محمدباقر صنیعی منش

انتهای پیام/

دانلود آهنگ محمد لطفی آرامش

دانلود آهنگ قدیمی محمد لطفی آرامش در این ساعت در موزیک ترین همراه ما باشید / دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی آرامش با صدای محمد لطفی با متن آهنگ و کیفیت بالا Download Exclusive Music By : « Mohammad Lotfi – Aramesh » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin متن آهنگ […]

نوشته دانلود آهنگ محمد لطفی آرامش اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ قدیمی محمد لطفی آرامش

در این ساعت در موزیک ترین همراه ما باشید / دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی آرامش با صدای محمد لطفی با متن آهنگ و کیفیت بالا

Download Exclusive Music By : « Mohammad Lotfi – Aramesh » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ محمد لطفی آرامش

متن آهنگ آرامش محمد لطفی

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

یه آرامشِ خوبی داره چشات ، که وقتی تو هَستی کنارِت خوشم!!!…♯♫♪

تو هر لَحظه که خیره میشی به من ، دارم غَم رو تویِ دلَم میکشم…♯♫♪

یه فَرض محالِ نبینم تو رو ؛ جَهانم بدونِ تو تَسخیر شه…♯♫♪

میخوام با تو عِشقو تَصور کنم ، میخوام با تو رویام تَعبیر شه!!…♯♫♪

کنارم بِمون و بهم خیره شو ، هَمیشه تو دَردامو تَسکین کن…♯♫♪

تو این خونه ی سَرد ؛ آرامِشو با گرمی دستات تامین کُن…♯♫♪

کنارَم بمون و بهم خیره شو ؛ تحمّل ندارم که ترکَم کنی!!…♯♫♪

تا وقتی که عاشِق نباشی ، نمیتونی منو یک لَحظه هم درکم کُنی!…♯♫♪

خیالِ تو هر ثانیه با منه ، فکرِ تو بودن یه عادَت شده…♯♫♪

چه احساس خوبیه ، اون لحظه که کنارِ تو بودن اجابَت شده!!!…♯♫♪

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

محمد لطفی آرامش

نوشته دانلود آهنگ محمد لطفی آرامش اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ محمد لطفی و میثم وابستگی

دانلود آهنگ قدیمی محمد لطفی و میثم وابستگی در این لحظه شاد باشید با موزیک ترین / دانلود آهنگ زیبا و پرطرفدار وابستگی با همکاری میثم و محمد لطفی با تکست ترانه و برترین کیفیت ممکن Download Exclusive Music By : « Mohammad Lotfi & Meysam – Vabastegi » With Best Quality , Direct Links […]

نوشته دانلود آهنگ محمد لطفی و میثم وابستگی اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ قدیمی محمد لطفی و میثم وابستگی

در این لحظه شاد باشید با موزیک ترین / دانلود آهنگ زیبا و پرطرفدار وابستگی با همکاری میثم و محمد لطفی با تکست ترانه و برترین کیفیت ممکن

Download Exclusive Music By : « Mohammad Lotfi & Meysam – Vabastegi » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ محمد لطفی و میثم وابستگی

متن آهنگ وابستگی محمد لطفی و میثم

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

محمد لطفی و میثم وابستگی

نوشته دانلود آهنگ محمد لطفی و میثم وابستگی اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

طلایی غایب جلسه کمیته فنی کشتی آزاد- اخبار ورزشی – اخبار تسنیم

به گفته خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم،  صبح امروز (شنبه) جلسه ای میان محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی بزرگسالان، علیرضا رضایی سرمربی تیم ملی امید، تقی اکبرنژاد، یدالله اعتصامی، مسعود مصطفی جوکار، یعقوب نجفی جویباری و مصطفی میرعمادیان برگزار می شود.

محمد طلایی نیز یکی از مدعوین به این جلسه بود که به دلیل مسافرت و مشغله کاری، نمی تواند درون جلسه امروز حاضر شود و به همین دلیل اسماعیل پلویی به نمایندگی از وی درون جمع کمیته فنی حاضر می شود.

محسن فرح وشی نیز یکی دیگر از اعضای کمیته فنی استکه ازبرای مسابقات انتخابی امید از سوی محسن کاوه انتخاب شد ولی به دلیل مشغله درون جلسه کمیته فنی گذشته حضور نخواهد داشت.

این نخستین جلسه رسمی فنی پس از انتخاب علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون هست  و به نظر می رسد جلسه مهمی باشد که درون مورد چگونگی کار و نحوه همکاری تیم ها تصمیم گیری شود.

یکی از نکات با اهمیت درون این جلسه نیز نحوه همکاری تیم های ملی بزرگسالان و امید هست که درون مورد چگونگی برپایی اردوها و ارتباط نزدیک تر کادرفنی دو تیم نیز صحبت می شود.

انتهای پیام/

دانلود آهنگ محمد لطفی و میثم قلب دریده

دانلود آهنگ قدیمی محمد لطفی و میثم قلب دریده همینک با شما هستیم در رسانه موزیک ترین / دانلود آهنگ زیبا و خاطره ساز قلب دریده با همکاری دو خواننده محمد لطفی و میثم به همراه متن ترانه و بهترین کیفیت Download Exclusive Music By : « Mohammad Lotfi & Meysam – Ghalb Daride » […]

نوشته دانلود آهنگ محمد لطفی و میثم قلب دریده اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ قدیمی محمد لطفی و میثم قلب دریده

همینک با شما هستیم در رسانه موزیک ترین / دانلود آهنگ زیبا و خاطره ساز قلب دریده با همکاری دو خواننده محمد لطفی و میثم به همراه متن ترانه و بهترین کیفیت

Download Exclusive Music By : « Mohammad Lotfi & Meysam – Ghalb Daride » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ محمد لطفی و میثم قلب دریده

متن آهنگ قلب دریده محمد لطفی و میثم

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

دیوونه بِبین چه راحت ، کنارِت میشه زد زیرِ همه چیز!!!…♯♫♪

میمونه دلِ مریضم کنارِ تو ، میشه جُفت و جور همه چیز…♯♫♪

بیا بیخیالِ همه شیم ، همه جُز ما دیوونَن از دم…♯♫♪

میشه عاشِقم بشی ، نمیشه باشی تو دور از مَن!!…♯♫♪

( میشه نگی نه ، بگو میشه نَری دیوونه بی من ، قلبِ دریدت بگو نمیشه دَووم بیاره بی مَن!!!…♯♫♪

میشه نبینم تو رو ، میترسم که از من بِگیرن دیوونه ترینم ، دلم پیشِ تو میمونه عزیزَم ) ۲بار تکرار…♯♫♪

عزیزَم , عزیزم , عزیزَم!!!!…♯♫♪

میشه نَری من ، بی تو نمیشه بِمونم این طور…♯♫♪

کاش قلبِ تو دیگه سهمِ منی ، که عاشِق میموندم میشُد…♯♫♪

میشُد از اول بازم آروم بِمونی ، با من شاید دوباره قلبِ بیمارت به قلبِ من کرد عادَت!!!…♯♫♪

دیگه اصلاََ نمیشه بی تو سر کرد ، یَخ کرده این دِل دیگه برگرد…♯♫♪

تو بازم بِزن زُل تو چشمَم ، بیا این سُکوت و اگه میشه بِشکن!!…♯♫♪

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

محمد لطفی و میثم قلب دریده

نوشته دانلود آهنگ محمد لطفی و میثم قلب دریده اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ میثاق راد چند روزی تعطیله

دانلود آهنگ جدید میثاق راد چند روزی تعطیله امروز در رسانه بزرگ موزیک ترین / دانلود آهنگ شنیدنی و پرطرفدار چند روزی تعطیله با صدای میثاق راد با تکست ترانه و کیفیت های متفاوت و اصلی به شما عزیزان تقدیم میشود. Download Exclusive Music By : « Misagh Raad – Chand Roozi Tatile » With […]

نوشته دانلود آهنگ میثاق راد چند روزی تعطیله اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید میثاق راد چند روزی تعطیله

امروز در رسانه بزرگ موزیک ترین / دانلود آهنگ شنیدنی و پرطرفدار چند روزی تعطیله با صدای میثاق راد با تکست ترانه و کیفیت های متفاوت و اصلی به شما عزیزان تقدیم میشود.

Download Exclusive Music By : « Misagh Raad – Chand Roozi Tatile » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ میثاق راد چند روزی تعطیله

متن آهنگ چند روزی تعطیله میثاق راد

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

وب سایت موزیک ترین

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

به زودی از رسانه موزیک ترین…….

میثاق راد چند روزی تعطیله

نوشته دانلود آهنگ میثاق راد چند روزی تعطیله اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ مهراد جم خیالت راحت

دانلود آهنگ جدید مهراد جم خیالت راحت برای اولین بار در موزیک ترین / دانلود آهنگ فوق العاده شنیدنی و زیبای خیالت راحت با صدای خواننده مهراد جم با متن و برترین کیفیت ممکن آماده شده است. تنظیم کننده: مسعود جهانی Download Exclusive Music By : « Mehraad Jam – Khialet Rahat » With Best […]

نوشته دانلود آهنگ مهراد جم خیالت راحت اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید مهراد جم خیالت راحت

برای اولین بار در موزیک ترین / دانلود آهنگ فوق العاده شنیدنی و زیبای خیالت راحت با صدای خواننده مهراد جم با متن و برترین کیفیت ممکن آماده شده است.

تنظیم کننده: مسعود جهانی

Download Exclusive Music By : « Mehraad Jam – Khialet Rahat » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ مهراد جم خیالت راحت

متن آهنگ خیالت راحت مهراد جم

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

وب سایت موزیک ترین

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

به زودی از رسانه موزیک ترین……..

مهراد جم خیالت راحت

نوشته دانلود آهنگ مهراد جم خیالت راحت اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

«قصه عروسک‌ها» نمایشی از امید به زندگی هست- اخبار فرهنگی – اخبار تسنیم

به گفته خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، مستند «قصه عروسک‌ها» شب گذشته درون قالب جشنواره تلویزیونی مستند به روی آنتن شبکه مستند رفت. مستندی با روایت متفاوت از دل یکی از روستاهای استان اصفهان که به قصه یک خانم عروسک‌ساز می‌پردازد. 

سید مصطفی فخاری، کارگردان این کلیپ نیمه بلند، راجع به سوژه این مستند گفت: این مستند، قصه زندگی خانم خدیجه عباسی هست. وی که با فاصله بسیار زیادی نسبت به شهر اردکان ساکن هست، زندگی سختی را درون کنار همسر از کارافتاده‌اش و هفت فرزند خود دارد. وی ازبرای این که درآمدی داشته باشد و اوقات فراغت خود را پر کند، به ساخت عروسک‌های مختلف مشغول هست. درون این مستند، قصه زندگی این خانواده درون کنار شغل‌های آنان به این معنی کشاورزی و دامداری و عروسک‌سازی‌های خدیجه روایت شده هست. درصورتیکه به خانه آنان بروید شاید باور نکنید که درون چنین جایی انسان زندگی می‌‌کند ولی با این حال، خانم عباسی با روحیه بسیار زیادی مشغول به کار هست. 

وی درون مورد دلیل انتخاب این سوژه گفت: دلیل اصلی ازبرای انتخاب این سوژه، شرایطی هست که بر زندگی وی حاکم هست. شاید خیلی از افراد درصورتیکه درون موقعیت وی قرار بگیرند، اصلا زندگی نکنند یا از آن ناامید شوند. جالب هست بدانید که هر هفت فرزند این خانم، افراد نسبتا موفقی شده‌اند با این که درون شرایط سختی رشد پیدا کرده‌اند. 

این کارگردان و مستندساز درون مورد ساخت این مستند گفت: ساخت مستند قصه عروسک‌ها زمانی اتفاق افتاد که کمتر کسی ایشان را می‌شناخت ولی پس از ساخت این کلیپ و نمایش آن درون چند جشنواره استانی، ایشان شناخته شد و افراد زیادی ازبرای کمک به ایشان به محل زندگی‌اش مراجعه کردند. 

فخاری به اهمیت برگزاری جشنواره تلویزیونی مستند و ایجاد فرصت ازبرای مستندسازان شهرستانی اشاره کرد و گفت: باید بگویم که جشنواره تلویزیونی مستند به ما بسیار کمک کرد که دیده شویم و آثار خود را درون معرض عموم قرار بدهیم. گاهی اوقات ممکن هست که افراد بسیار خوبی درون شهرستان‌ها وجود داشته باشند که کمتر کسی آنان را شناخته هست. این جشنواره کمک می‌کند که آثار ما دیده شود و بعدا درون جاهای دیگر مورد استفاده کردن قرار بگیریم. علاوه بر این، این انگیزه را درون ما ایجاد می‌کند که بیش‌تر تلاش کرده و پیشرفت نماییم. 

انتهای پیام/ 

فوتبال جهان|پیزارو درون آخر فصل آینده از فوتبال خداحافظی می‌کند- اخبار ورزشی – اخبار تسنیم

به گفته خبرگزاری تسنیم، کلودیو پیزارو، ستاره پرویی تیم فوتبال وردربرمن درون آخر فصل آینده ازبرای همیشه از فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

این بازیکن ۴۰ ساله درون آخر بیستمین فصل گیم درون بوندس‌لیگا به عنوان مسن‌ترین گلزن فعلی بوندس‌لیگا ازبرای همیشه از زمین سبز وداع می‌کند.

برنده شش سینی نقره‌ای بوندس‌لیگا همراه تیم فوتبال بایرن مونیخ درون این باره گفت: بدون شک فصل آینده آخرین فصل حضورم درون میادین فوتبال خواهد بود. این موضوع را با تمام کسانی که باید می‌دانستند درون میان گذاشتم. احساس خوبی دارم و هم اکنون هم می‌توانم  گیم کنم، ولی به نظرم کافی هست.

وی افزود: مهمترین تغییر من  درون  سال‌های گذشته، واکنش دشوار بدنم به ریکاوری پس از مصدومیت‌هاست.  شرایط بدنی‌ام مانند پنج یا شش سال گذشته نیست و درون این سن به وقت بیشتری ازبرای ریکاوری احتیاج دارم.  هدف کلی باشگاه، راهیابی به رقابت‌هایی اروپایی هست و درون صورتی که به این هدف دست پیدا کنیم، بسیار خوشحال خواهم شد. از نظر من این مسئله کاملا امکان‌پذیر به نظر می‌رسد.

 

انتهای پیام/

دانلود آهنگ آصف آریا برگرد

دانلود آهنگ قدیمی آصف آریا برگرد همینک ما را همراهی کنید با / دانلود آهنگ شنیدنی و فوق العاده جذاب آصف آریا به نام برگرد میدونی کمم برات به همراه تکست و کیفیت های متفاوت و اصلی تنظیم اثر: سهیل شمس ♩ شاعر: حمیدرضا یوسفی و آصف آریا ♩ ملودی: آصف آریا Download Exclusive Music […]

نوشته دانلود آهنگ آصف آریا برگرد اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ قدیمی آصف آریا برگرد

همینک ما را همراهی کنید با / دانلود آهنگ شنیدنی و فوق العاده جذاب آصف آریا به نام برگرد میدونی کمم برات به همراه تکست و کیفیت های متفاوت و اصلی

تنظیم اثر: سهیل شمس ♩ شاعر: حمیدرضا یوسفی و آصف آریا ♩ ملودی: آصف آریا

Download Exclusive Music By : « Asef Aria – Bargard » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ آصف آریا برگرد

متن آهنگ برگرد آصف آریا

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

میدونی کَمم برات ؛ تو دیگه به روم نَیار…♯♫♪

فکرِ آبرویِ من باش؛ خودتو نکِش کنار…♯♫♪

اون همه خاطره، چی شد؟!…♯♫♪

//تنظیم اثر: سهیل شمس

یه دَفعه یادت بیار!! هیشکی با دلم نمونده، تو مَنو تنها نذار…♯♫♪

تو منو، تنها نذار…..…♯♫♪

وب سایت موزیک ترین

میدونی دلَم هنوز خرابته، هنوز واسِه نگاهِ تو میمیرَم…♯♫♪

من هنوز دیوونَتم، از آدمایِ شَهرمون سُراغتو میگیرم…♯♫♪

جایِ خالیِ تو، جونمو داره میگیره… هِی دیوونه؛ بسِه برگرد!…♯♫♪

//شاعر: حمیدرضا یوسفی و آصف آریا

تو که رفتی؛ بعدِ تو این خونمون، خونه نشد… دورِت بگردم، برگرد!…♯♫♪

( دورِ سرم، میگرده این خاطره هات… دورت بگردم برگرد…♯♫♪

تو رفتی و من، بعدِ تو هیچ عشقیو باور نکردم، برگـــرد…♯♫♪ ) ۲ مرتبه خوانده میشود

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

آصف آریا برگرد

نوشته دانلود آهنگ آصف آریا برگرد اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.